Významné choroby ovocných dřevin

Významné choroby ovocných dřevin

JÁDROVINY

JABLONĚ

STRUPOVITOST JABLONĚ

symptomy: na listech a plodech šedočerné skvrny, později nekrotizují a mohou praskat
vznik infekce: deštivé počasí a optimální teplota (17 – 24°C)
preventivní ochrana: likvidace spadaného listí, správná výživa a řez – vzdušné koruny, volba půdy (rezidentní odrůdy)
chemická ochrana: aplikace fungicidů – DISCUS, TALENT, MAGNICUR CORE, VITISAN (bio), aplikovat od poloviny dubna do konce července

PADLÍ JABLOŇOVÉ

symptomy: na listech a letorostech bílé moučnaté povlaky
vznik infekce: teplé počasí a vyšší vzdušná vlhkost
preventivní ochrana: mechanické odstraňování napadených částí, volba odrůdy
chemická ochrana: aplikace fungicidů – DISCUS, TALENT, MAGNICUR CORE, KUMULUS, VITISAN (bio), aplikovat 1 – 2 týdny před květem a dále v intervalech 7 – 14 dní až do poloviny července)

OBALEČI

chemická ochrana – dle výskytu: DECIS PROTECH, KARATE, RELDAN, LEPINOX (bio), aplikovat od poloviny června u 1. generace, začátkem srpna u 2. generace, opakovat za 10 – 14 dnů

MONILIOVÁ HNILOBA

symptomy: na plodech hnědé rozšiřující se skvrny, dužnina hnědne a měkne, plody opadávají nebo zůstávají na stromech a mumifikují
vznik infekce: teplé, vlhké počasí
preventivní ochrana: odstraňování napadených plodů
chemická ochrana: aplikace fungicidů – DISCUS, TALENT, DITHANE, MAGNICUR CORE

HRUŠNĚ

REZ HRUŠŇOVÁ

dvoubytová rez – přezimuje na jalovcích (zimní hostitel) a na jaře se přestěhuje na hrušně (letní hostitel)
symptomy: na listech oranžové skvrny
preventivní ochrana: dodržení izolační vzdálenosti min. 200 m, ideálně 500 m
chemická ochrana: aplikace fungicidů – DISCUS, TALENT, MAGNICUR CORE, aplikovat před květem a po odkvětu

 

PECKOVINY

SLIVONĚ

ŠARKA ŠVESTKY (PPV)

symptomy: na listech světle zelené skvrny, kroužky nebo mramorování, na plodech propadlé skvrny, předčasný opad, nižší cukernatost
přenos: vektorem jsou mšice, dále probíhá přenos vegetativním množením (rouby, očka, podnože)
preventivní ochrana: výběr tolerantních odrůd, zamezení přenosu, aplikace postřiku proti mšicím

PILATKY, OBALEČI

symptomy: na plodech červivost a předčasný opad plodů
chemická ochrana: aplikace insekticidů – DECIS PROTECH, SANIUM ULTRA, LEPINOX (bio)

MERUŇKY

MONILIOVÁ SPÁLA

symptomy: na listech a letorostech postupné vadnutí a zasychání větviček
chemická ochrana: aplikace fungicidů – SIGNUM, MAGNICURE QUICK, aplikovat začátkem kvetení

BROSKVONĚ

KADEŘAVOST BROSKVONĚ

symptomy: na listech světle zelené nebo červené puchýře, listy kadeřaví, zasychají a opadávají
chemická ochrana: aplikace fungicidů – CHAMPION, aplikovat na podzim a v době rašení

ANGREŠT

HNĚDÉ PADLÍ (AMERICKÉ)

symptomy: na listech a plodech bílé, moučnaté povlaky, které později hnědnou
preventivní ochrana: výběr odolných odrůd, správná výživa a řez vzdušné korunky
chemická ochrana: aplikace fungicidů – DISCUS, KUMULUS, SULFURUS, VITISAN (bio), odolné odrůdy aplikovat 1x preventivně na počátku kvetení, ohrožené odrůdy aplikovat opakovaně