Zásady ochrany osobních údajů

 1. Společnost Arbia, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 361, Malenovice, 76302 Zlín, IČ 47915765, vedená u Krajského soudu v Brně, vl. C 10335 (dále jen “prodávající”) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • e-mailovou adresu

  • telefonní číslo

  • adresu/sídlo

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je odbavení objednávek a další plnění smlouvy v případě, že dojde mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen “kupující”) k uzavření kupní smlouvy.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního stavu mezi prodávajícím a kupujícím. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.

 1. Uchování osobních údajů probíhá po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, a to po dobu maximálně 10 let od realizace poslední části plnění smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace dobu delší.

 1. Po uplynutí povinné doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.

 1. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Prodávajícího lze kontaktovat na e-mailové adrese arbia@arbia.cz

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, které se podílejí na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě smlouvy. Dále pak osoby, zajišťující provozování e-shopu a další služby s provozováním e-shopu.

 1. Prodávající, jakožto provozovatel webové stránky arbia.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem základní funkčnosti webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného oprávnění dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadnému celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání pouze některých. Pokud však soubory cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nebudou fungovat správně. Nastavení soukromí v počítači naleznete v menu internetového prohlížeče.

 1. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Google analytics – zaznamenává cookie a použití webu

  • Heureka – zaznamenává konverze nákupu a email pro službu “Ověřeno zákazníky”

  • Zboží.cz – zaznamenává konverze nákupu a e-mail

  • Sklik – zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

 1. Za podmínek GDPR máte právo:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům

  • právo na opravu osobních údajů, případně omezení zpracování

  • právo na výmaz osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy

  • právo na přenositelnost údajů

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail prodávajícího

  • právo podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

 1. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.