Jak zasadit ovocný strom

Jak zasadit ovocný strom

Pokud chceme, aby nám ovocný strom po přesazení neuhynul a hezky prospíval, musíme dodržovat několik obecných pravidel.

V první řadě doporučujeme vybrat vhodné místo, kde nebude budoucí koruna stromů příliš stínit, větve nebudou ohrožovat dům, zasahovat do elektrického vedení, zvážit, jak budu kolem stromu sekat trávu a hrabat listí. Dále pak je také vhodné myslet na sousedy, zda nebudou padající větve ohrožovat jejich pozemek a kořeny vzrostlého stromu nenaruší sousedův plot.

Když máme vybráno dobře zvolené místo, začneme s výkopem jámy. Jáma by měla být dostatečně prostorná, aby se do ní vlezl kořenový bal. Nesmí být však příliš velká, aby měl strom dostatečnou oporu a kořeny stromu měly dostatek kyslíku a vláhy. Hloubka jámy by měla být ve velikosti kořenového balu, šířka ovšem prostornější a rozšiřující směrem k povrchu.

Dno jámy lze přihnojit odleženým hnojem. V tomto případě je také potřeba jámu vykopat hlubší. V žádném případě se nesmí použít hnůj čerstvý, jinak se spálí kořeny. Koňský hnůj lze použít po roce uležení, kravský po třech, prasečí po pěti letech. Na hnůj nasypte ještě část hlíny, aby nedošlo k přímému kontaktu kořenů s hnojem.

Hnůj ovšem není potřeba používat, pokud máte kvalitní zeminu. Doporučujeme jámu zasypávat směsí původní zeminy smíchanou s kvalitním zahradním substrátem.

Nejprve do jámy zatlučte kůly, které budou strom podpírat. Strom se vloží na dno jámy tak, aby byl tzv. krček na úrovni zeminy. Krček je místo, kde přechází kořen do kmenu.

Zeminu přisypávejte postupně a upěchujte. Pouze horní vrstvu zeminy již nedusejte a nechte zeminu kyprou, aby se ke kořenům dostal dostatek vláhy a strom neschnul. Kolem kmenu následně vytvořte vodní misku, která usnadní zalévání a udrží vodu. Zvláště je to důležité při sadbě stromku do svahu. Strom zalijte cca 15 litry vody. Kmen připevněte ke kůlu a opatřete jej prodyšnou ochranou proti okusu zvířat (plastové nebo drátěné pletivo, juta, aj.).